Branchen / Telecommunication, Information, Media & Electronics (TIME)

Dr. Michael Opitz

Dr. Michael Opitz

Partner, Leiter Geschäftsbereich Telecoms, Information, Media und Electronics (TIME)

Germany

Biografie anzeigen/ausblenden